VYSTRČILOVÁ, Zuzana. Využití výhod příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO