FTÁČNIK, Peter. Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27795. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO