KOPŘIVOVÁ, Gabriela. Návrh na zlepšení propagace firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27801. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Petráš.
Uložit do Citace PRO