BERÁNEK, Jakub. BATCH systémy [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27803. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.

Uložit do Citace PRO