SÝKOROVÁ, Renáta. Komparace vybraných finančních produktů vedoucích k zajištění stáří [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27815. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO