ŠPERKOVÁ, Ivana. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s maloobchodní prodejnou Neptun market [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27819. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO