KOTULA, Pavel. Studie distribuční logistiky Pivovarů Lobkowicz a. s [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27835. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.

Uložit do Citace PRO