KRIŠTOF, Petr. Kladné elektrody pro lithno-iontové akumulátory na bázi LiCoO2 [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.

Uložit do Citace PRO