KITNEROVÁ, Radka. Návrh změn v systému odměňování a hodnocení zaměstnanců ve společnosti ADAVAK, s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO