KŘIVÁNEK, Aleš. Návrh marketingového mixu společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27877. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO