ČEGAN, Tomáš. Návrh modernizace inventarizačních postupů v Mlékárně Valašské Meziříčí s. r. o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO