NOVÁK, Petr. Architektura pasivních domů na venkově [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27884. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO