JULINOVÁ, Martina. Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO