KRŇÁVEK, Martin. Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27904. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO