KORMOŠ, Lukáš. Aplikace grafénu modifikovaného metodou FIB v oblasti senzorů relativní vlhkosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27906. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.

Uložit do Citace PRO