ŠVARC, Vojtěch. Studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.

Uložit do Citace PRO