FINDEJS, Ondřej. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27909. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO