PAULMICHL, Roman. Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27917. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bauer.
Uložit do Citace PRO