BARTONÍČEK, Jan. Zařízení pro měření vlnoplochy mikroskopových objektivů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27929. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Slabý.
Uložit do Citace PRO