DRŠKA, Martin. Námraza jako nebezpečný jev v letectví [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Krška.

Uložit do Citace PRO