KLUS, Jakub. Optimalizace procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného scattermeterem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27951. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miloslav Ohlídal.
Uložit do Citace PRO