ŠIKULA, Marek. Návrh nového termálního disociačního zdroje kyslíkových atomů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.
Uložit do Citace PRO