KADLECOVÁ, Hana. Aplikace CAD/CAM technologie pro vytvoření loga společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27967. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.

Uložit do Citace PRO