MIKESKA, Jaroslav. Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27989. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.
Uložit do Citace PRO