UHLÍŘOVÁ, Jana. Návrh opatření vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27990. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO