PAPEŽ, Milan. Optimální odhad stavu modelu navigačního systému [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28005. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jakub Dokoupil.
Uložit do Citace PRO