ŠIMEČEK, Oto. Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28012. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martina Rašticová.
Uložit do Citace PRO