TICHÝ, Ondřej. Vývoj organizačního chování vlivem ICT [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28025. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO