HOLÁŇ, Libor. Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28030. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Pokluda.
Uložit do Citace PRO