BOLGÁR, Robert. Posouzení možností regulace napětí v distribučních sítích nn [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28031. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.
Uložit do Citace PRO