KNOTEK, Stanislav. Řešení vývoje nestabilit kapalného filmu s následným odtržením kapek [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28033. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO