ŘEHOŘ, Petr. Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH s využitím displeje. Online, Bakalářská práce, vedoucí Tomáš Macho. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28039. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO