CUNDOVÁ, Kateřina. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO