OPATŘILOVÁ, Michaela. Návrh specifikace výrobku s využitím informačního systému [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28050. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO