BALÁŽ, Jozef. MODELOVANIE SYSTÉMOV VENTILÁTOR - CHLADIČ V HERMETICKEJ ZÓNE JADROVÝCH BLOKOV VVER 440 V213 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28052. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.

Uložit do Citace PRO