KOLÁŘ, Pavel. Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při provozu nového zdroje 120 MVA pracujícího do R 110 kV Prostějov [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28057. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vladimír Blažek.

Uložit do Citace PRO