HAJNÝ, Petr. Posouzení podnikového informačního systému a návrh změn [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28064. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO