BAUER, Oldřich. Využití elektronického podpisu v obchodní komunikaci [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO