KUBÍČEK, Josef. VZTAH MEZI NÁJEMNÝM A CENOU POZEMKU V CENOVÉ MAPĚ [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28079. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.

Uložit do Citace PRO