HERBERGER, Daniel. Provoz a řízení klubu sportovní brokové střelby [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28080. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Kundera.
Uložit do Citace PRO