ŘEZÁČ, David. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO