BAŽANT, Milan. Automatizace chyb objednávkového systému [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28101. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO