JEDLIČKA, Roman. Návrh IS pro Zámeček Pozořice [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28111. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO