KAUCKÝ, Michael. Implementace VoIP ve společnosti Minerva Boskovice a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28113. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO