VÍTEK, Petr. Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28116. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO