HLADKÝ, Michal. Návrh a výstavba veřejné datové sítě v obci Mokrý Háj [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28118. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO