CAHOVÁ, Veronika. Bezpečnostní analýza organizace [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28123. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO