VAVRISOVÁ, Lenka. Návrh změny technologie Call Centra [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28131. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO