ZHÁNĚL, Jiří. Návrh řešení internetového obchodu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28132. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO