KLUSOVÁ, Alena. Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28134. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO